06 213 93 140

CONTACT

 WIE SPORT BIJPM-DANCEDRINKT WATER!

 PM-HOSTESS

PM-dance is, met een team van leuke

en enthousiaste docenten, een van

de grootste aanbieders van VSD-(verlengde schooldagen)-activiteiten

in een gebied dat zich uitstrekt van Amsterdam en Amersfoort tot voorbij Arnhem, met als centraal middelpunt

de stad Utrecht.

 

In 10 weken tijd* krijgen kinderen verschillende (dans)lessen en aan het einde van de cursus laten zij, eventueel aan alle ouders en belangstellenden, zien wat ze geleerd hebben.

 

PM-dance biedt naast de zogeheten VSD’s nog veel meer op scholen toegesneden activiteiten aan! Zoals bijvoorbeeld onze Tussen-De-Middag activiteiten!

 

Voor alle PM-dance schoolactiviteiten geldt dat alles is in te delen naar de wens van de afnemer, de locatie, de te gebruiken apparatuur enzovoorts.

 

PM-dance biedt de volgende cursussen aan:

 

• Breakdance

• Hiphop

• Kidsdance

• Kleuterdans

• Modern

• Musical

• Salsa

• Streetdance

• Zumba

 

De kosten bedragen 50 euro per les.

De lessen worden gegeven in blokken

van 6,8  of 10 weken.

 

 

Al onze docenten beschikken over eigen apparatuur die zij meenemen wanneer

u bij de aanvraag daarom vraagt.

 

Onze docenten beschikken allen over een VOG en zijn gediplomeerd.

 

Het onderwijs is vrijgesteld van b.t.w.

 

Meer informatie: petra@pm-dance.nl

Telefoon 06 13987745

 

______

*De VSD-blokken kunnen worden ingedeeld in 6, 8 of 10-weekse blokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een diploma. Bovendien bestaat de mogelijkheid om aan het eind van de cursus een optreden voor ouders, vriendjes, vriendinnetjes en andere belangstellenden te geven.