INSCHRIJFFORMULIER OPLEIDING INSTRUCTEUR BEWEGEN OP MUZIEK

 

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Afgemaakte opleidingen

​

Niet afgemaakte opleidingen

​

Praktijkervaring

​

​

​

Mijn voorkeur-cursusdag is

Ik wil graag met de cursus beginnen in

                                        

Ik betaal de cursus in één keer en ik zorg er voor dat het cursusgeld van € 475 uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus is bijgeschreven op rekening NL56INGB0005112076 t.n.v. PM-dance.

                                        

Ik betaal de cursus in 10 maandelijkse termijnen van elk € 50 en ik zorg er voor dat de eerste betaling van € 50 uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus is bijgeschreven op rekening NL56INGB0005112076 t.n.v. PM-dance.

                                        

Ik ben me er van bewust dat PM-dance bij te weinig cursisten kan besluiten de cursus geen doorgang te laten vinden. Mocht PM-dance besluiten de cursus te annuleren dan ontvang ik daarvan uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus bericht. Ik heb dan het recht mijn reeds betaalde cursusgeld terug te ontvangen

                                        

Wanneer ik aansluitend aan de cursus het examen met goed gevolg heb afgelegd, ontvang ik het PM-dance Certificaat Instructeur Bewegen Op Muziek.

​

Datum

FOTO'S EN VIDEO'S VAN EVENEMENTEN, LOKATIES EN LESSEN VIND JE OP ONZE FACEBOOK-PAGINA