PM-DANCE KOSTUUMVERHUUR


De foto's op deze pagina tonen de kostuums die bij PM-dance kunnen worden gehuurd. Leuk voor feestjes, openingen, partijen, evenementen, in scholen, bedrijven, buurtcentra... De kostuums zijn met of zonder entertainer te huur.

_____________________________________________

PRIJZEN

€ 50,- per kostuum voor 24 uur.

€ 100,- borg per kostuum.

Bij het te laat in leveren word er € 15,- per dag in rekening gebracht.

_____________________________________________

ENTERTAINER

PM-dance biedt ook entertainers aan die in de mascottekostuums entertainen. Voor verdere informatie neem contact op.

_____________________________________________

Bel Daisy Peters voor meer informatie: 0621393140.


_____________________________________________

VERHUURVOORWAARDEN


• Het gehuurde artikel dient op het FDC-Centre te worden opgehaald en teruggebracht.

Huurt u gelijktijdig een entertainer van PM-dance er bij in dan zorgt hij/zij voor het transport van het gehuurde artikel.


• De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde artikel.

De huurder draagt volledige zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die van het gehuurde artikel gebruik maken en van de personen die in de directe omgeving zijn van de gehuurde artikelen.


• Bij schade of vermissing aan/van het gehuurde artikel tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de kosten van het repareren/vervangen van het gehuurde artikel. Wordt het gehuurde artikel in zodanige staat geretourneerd dat het niet meer te repareren is dan dient de huurder de kleding te vergoeden. Vervanging geschiedt op basis van nieuwwaarde.


• De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als gevolgschade en/of letsel door gebruik van het gehuurde artikel.


• Aan het gehuurde artikel mogen geen veranderingen worden aangebracht.


• Bij eerder retourneren van het gehuurde artikel dan de afgesproken huurtermijn vindt geen restitutie plaats.


• Bij later retourneren van het gehuurde artikel dan de afgesproken huurtermijn wordt de huurprijs per item per dag vermeerderd met 25% in rekening gebracht.


• De maximale huurtermijn is 5 dagen.


• Het te huren artikel dient persoonlijk te worden afgehaald en geroutineerd tijdens de afgesproken tijd op het FDC-Centre.


• Het verschuldigde huurbedrag en de borg dienen contant te worden voldaan. De borg bedraagt € 100,- per mascotte en € 50,- voor gewone kostuums.


• Alle overige verschuldigde bedragen (te laat inleveren) dienen direct bij inlevering contant te worden voldaan.


• Bij het afhalen van het te huren artikel dient een volledig ingevulde huurovereenkomst te worden ingeleverd.


• Bij het afhalen van het te huren artikel dient men een rechtsgeldige identificatie te overleggen waarvan de verhuurder desgewenst een fotokopie maakt.