Verhuurvoorwaarden

 

• Het gehuurde artikel dient op het

FDC-Centre te worden opgehaald

en teruggebracht. Huurt u gelijktijdig een entertainer van PM-dance er bij in dan zorgt hij/zij voor het transport van het gehuurde artikel.

 

• De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde artikel. De huurder draagt  volledige zorg en verantwoordelijk-heid voor de veiligheid van de personen die van het gehuurde artikel  gebruik maken en van de personen die in de directe omgeving zijn van

de gehuurde artikelen.

 

• Bij schade of vermissing aan/van het gehuurde artikel tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de kosten van het repareren/vervangen van het gehuurde artikel. Wordt het gehuurde artikel in zodanige staat geretour-neerd dat het niet meer te repareren is dan dient de huurder de kleding

te vergoeden. Vervanging geschiedt op basis van nieuwwaarde.

 

• De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als gevolgschade en/of letsel door gebruik van het gehuurde artikel.

 

 

 

 

• Aan het gehuurde artikel mogen geen veranderingen worden aangebracht.

 

• Bij eerder retourneren van het gehuurde artikel dan de afgesproken huurtermijn vindt geen restitutie plaats.

 

• Bij later retourneren van het gehuurde artikel dan de afgesproken huurtermijn wordt de huurprijs per item per dag vermeerderd met 25%

in rekening gebracht.

 

• De maximale huurtermijn is 5 dagen.

 

• Het te huren artikel dient persoonlijk te worden afgehaald en geroutineerd tijdens de afgesproken tijd op het FDC-Centre.

 

• Het verschuldigde huurbedrag

en de borg dienen contant te worden voldaan. De borg bedraagt € 100,- per mascotte en € 50,- voor gewone kostuums.

 

• Alle overige verschuldigde bedragen (te laat inleveren) dienen direct bij inlevering contant te worden voldaan.

 

• Bij het afhalen van het te huren artikel dient een volledig ingevulde huurovereenkomst te worden ingeleverd.

 

• Bij het afhalen van het te huren artikel dient men een rechtsgeldige identificatie te overleggen waarvan de verhuurder desgewenst een fotokopie maakt.

Prijzen

 

€ 50,- Per kostuum voor 24 uur.

€ 100,- Borg per kostuum.

Bij het te laat in leveren word er

€ 15,- per dag in rekening gebracht.

 

Entertainer

PM-dance biedt ook entertainers aan die in de mascottekostuums entertainen. Voor verdere informatie neem dan contact op:

 

Tel: Daisy Peters 06 115 80 871.