Al sinds 2002 is PM-dance werkzaam als aanbieder van dans- en beweeglessen. PM-dance biedt laagdrempelige danslessen aan op 14 verschillende locaties. Daar krijgen wekelijks honderden jongeren, op een voor iedereen toegankelijke wijze, dansles. Daardoor is PM-dance bekend als aanbieder van 'voor-en-door-de-buurt-bewegen'. Het gaat er niet om dat je (goed) kunt dansen: samenkomen en samen plezier hebben staat voorop! PM-dance gebruikt daarvoor plekken in de wijk. Plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Grote, mooie, kostbare dansstudio's hebben voor PM-dance en haar leden geen meerwaarde. 

Wees welkom bij PM-dance!