BETROKKEN OUDER

Bij Betrokken Ouders denken we veelal aan vrijwilligerswerk op de vereniging. Maar ouderbetrokkenheid is veel meer dan dat. Het begint thuis al... Hoe ondersteun je als ouder jouw kind in de sport in dit geval de dans? Wat kun jij als ouder betekenen in het stimuleren van dansplezier bij jouw eigen kind, maar ook op de vereniging? Wat kan er verwacht worden van ouders? Hoe betrek je als trainer, coach of bestuurder de ouders op een positieve manier bij de vereniging? Een goede relatie tussen de vereniging en de ouders van jeugdleden zorgt voor een positieve sfeer voor iedereen en waar mensen graag een bijdrage willen leveren


In de huidige maatschappij is het steeds lastiger ouders actief te betrekken bij een sportvereniging. Daarom is PM-dance in het seizoen 2018-2019 gestart met het project SAMEN DANSEN


Bij PM-dance ben je een  BETROKKEN OUDER wanneer je in ieder geval het volgende hebt gedaan in het seizoen, gedurende het project SAMEN DANSEN:

1. minimaal één keer achter de schermen mee hebt geholpen tijdens een van de shows van het kind,

2. minimaal één keer aanwezig was bij de maandelijkse open-les-middag van hun kind,

3. minimaal één keer per seizoen tijdens de reguliere dansles aan de kinderen in die les fruit uitdeelde,

4. minimaal één keer per seizoen een enquête invulde over het dansaanbod van PM-dance.