‍DANCEGROUND


‍PM-dance zet zich keihard in voor de 'anders-georganiseerde-sport'. Zij trekt op met veel sport-aanbieders en helpt en begeleidt (beginnende) sport-aanbieders. PM-dance werkt al sinds 2002 aan een klimaat waarbinnen het voor eenieder vanzelfsprekend is dat sport een essentieel onderdeel vormt van de samenleving. Ongeacht de soort sport. Los van de aanbieder.


‍Met de ontwikkeling van de DanceGround (een vrij toegankelijke, interactieve plek in de wijk waar men op eigen muziek kan dansen) hoopt PM-dance, met dit laagdrempelige sport-aanbod, nog meer jongeren te bereiken. PM-dance is graag bereid alle kennis en kunde aangaande de DanceGround te delen. Niet alleen om de DanceGround in de openbare ruimte te realiseren maar ook om met een gepast aanbod op de DanceGround (instructie, danslessen) voor een structurele verandering in de wijk te zorgen!


‍PM-dance, een maatschappelijke sport-aanbieder die streeft naar een wereld waarin het voor iedereen mogelijk is om samen en met plezier lekker en vrij te kunnen dansen!

De intentie is om de eerste DanceGround in de openbare ruimte in 2020 te realiseren.