Skip to main content

Privacy beleid

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die PM-dance beheert van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van PM-dance, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan PM-dance verstrekt, geef je automatisch en uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Daisy Peters, 0611580871, bereikbaar via dmactivity@outlook.com.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT PM-DANCE EN MET WELK DOEL

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
  • adresgegevens eventueel postadres;
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze PM-dance zoals bv social media accounts;

2.2 PM-dance verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van PM-dance;
  • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een maand na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met PM-dance en je te informeren over de ontwikkelingen van PM-dance.

E-mail berichtgeving (opt-out)

PM-dance gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van PM-dance te sturen. Aanmelding voor deze e-mail nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via dmactivity@outlook.com, dan pas zal PM-dance overgaan tot het verzenden van emails.

3. BEWAARTERMIJNEN

PM-dance verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PM-dance passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PM-dance geen gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Alleen Petra Pluimers zal in aanraking komen met je gegevens.

5. INZAGERECHT, VERWIJDERING, VRAGEN EN KLACHTEN

Via de ledenadministratie van PM-dance kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen;

  • PM-dance zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren;
  • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met Petra Pluimers;
  • Indien je klachten hebt over de wijze waarop PM-dance je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je per e-mail contact opnemen: dmactivity@outlook.com.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan dmactivity@outlook.com.

6. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van PM-dance bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Maak kennis met de sport en geef je nu op voor een gratis proefles!

Maak een afspraak.
× Stuur een appje