URBANDANCEGROUND (UDG) - DE EERSTE IS GEPLAATST!


PM-dance zet zich keihard in voor de 'anders-georganiseerde-sport'. Zij trekt op met veel sport-aanbieders en helpt en begeleidt (beginnende) sport-aanbieders. PM-dance werkt al sinds 2002 aan een klimaat waarbinnen het voor eenieder vanzelfsprekend is dat sport een essentieel onderdeel vormt van de samenleving. Ongeacht de soort sport. Los van de aanbieder.


Met de ontwikkeling van de urbandanceground (een vrij toegankelijke, interactieve plek in de wijk waar men op eigen muziek kan dansen) hoopt PM-dance, met dit laagdrempelige sport-aanbod, nog meer jongeren te bereiken. PM-dance is graag bereid alle kennis en kunde aangaande de urbandanceground te delen. Niet alleen om de urbandanceground in de openbare ruimte te realiseren maar ook om met een gepast aanbod op de urbandanceground (instructie, danslessen) voor een structurele verandering in de wijk te zorgen!


PM-dance, een maatschappelijke sport-aanbieder die streeft naar een wereld waarin het voor iedereen mogelijk is om samen en met plezier lekker en vrij te kunnen dansen!
Missie en visie


Missie

Jongeren met een eigentijdse uitdaging in de eigen leefomgeving er toe brengen in beweging te komen met een gezonde en actieve levensstijl als doel!


Visie

Door binnen de eigen woon-leefomgeving een uitdagende, eigentijdse beweegmogelijkheid te creëren met de UDG zullen de jongeren niet alleen maar gaan bewegen maar zal ook de sociale cohesie in de wijk worden versterkt!


De eerste optie is opschaling in Nederland. Dan kan enerzijds door bijvoorbeeld kennisdeling en/of het uitbreiden van de mogelijkheden tot Urban Sports Beweegpleinen in de wijk(en). Maar ook door het verder door ontwikkelen van de mogelijkheden tot activatie op de bestaande UDG's.

Marketing uitbreiding, social media volgers en frontdancers zijn de tweede stap! Zoals duidelijk naar voren kwam uit de inventarisatie bij de jongeren is er nog weinig duidelijk wat de mogelijkheden zijn met de UDG. We zullen dus aan de slag gaan met het naar buiten brengen van het aanbod op de UDG, de samenwerking met (bekende) dansers aangaan en social media inzetten ter promotie. Het is van belang dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden tot activiteiten aanbod. Hierin zal PM-dance een leidende rol nemen als dans- en beweegaanbieder.


Concreet

Het streven van PM-dance is om binnen 3 jaar 100 UDG 's binnen 30 gemeentes in Nederland te realiseren, waar met name meiden tussen 12 tot 18 jaar elkaar kunnen ontmoeten en hun passie dance kunnen delen. Zelfstandig of onder begeleiding, alles kan, niets moet!

En dan?

In 2022 een Dance Battle in heel Nederland! Hoe gaaf is dat !?


AANBOD


Niet alleen een urbandanceground plaatsen, maar ook het aanbieden van activiteiten daar is essentieel om de urbandanceground tot een succes te maken! Want hoeveel veldjes en speeltuinen liggen er niet verlaten bij? Op hoeveel plekken in het land liggen er geen gave basketbalveldjes die verloederd en kapot zijn?

Om te voorkomen dat de urbandanceground enkel en alleen een tijdelijke vernieuwing in de wijk is, zal er een gedegen plan moeten zijn dat verder gaat dan alleen het aanleggen van de urbandanceground. Het is van groot belang om te werken aan mogelijkheden tot het bieden van lessen, workshops, activiteiten, programmering en betrokkenheid op en met de urbandanceground.  PM-dance biedt hierin oplossingen! PM-dance heeft immers alle benodigde kennis in huis. Met een groot netwerk van dansers en docenten en weet PM-dance als geen ander hoe een juist dansaanbod aan te bieden. En dit alles in samenwerking met de doelgroep, het onderwijs, de gemeenten, de sportaanbieders en de buurt.

URBANDANCEGROUND (UDG)

DE EERSTE IS GEPLAATST OP HET UTRECHTSE KANALENEILAND!